Konkursu un izložu nosacījumi

Konkursu noteikumi

Visi AJ Produkti konkursu noteikumi un nosacījumi atbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Uz konkursiem, kas tiek reklamēti un rīkoti, izmantojot vietni ajprodukti.lv vai ar mūsu sociālo mediju starpniecību, attiecas arī šādi noteikumi:


  1. Mūsu konkursus nekādā veidā nesponsorē, neatbalsta un nepārvalda Facebook, Instagram, LinkedIn vai kāds cits sociālais tīkls.
  2. Pretendentiem ir jābūt vismaz 18 gadus veciem un pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas Republikā.
  3. Informācija, kas tiek sniegta AJ Produktiem, piedaloties mūsu konkursos, netiek kopīgota ar trešajām personām. Tomēr konkursa dalībnieki ir informēti, ka viņu vārdu, uzvārdu, konkursa rezultātus var publicēt AJ Produkti sociālajos tīklos un vietnē ajprodukti.lv.
  4. Dalība mūsu konkursos ir bez maksas. Pirkuma veikšana nav nepieciešama.
  5. Dalībnieki nedrīkst būt nodarbināti SIA AJ Produkti, AJ Produkter AB vai kādā no tā saistītajiem uzņēmumiem. Pretendenti nedrīkst būt darbinieka ģimenes vai mājsaimniecības locekļi vai tuvi radinieki.
  6. Dalībnieka profilam sociālajos medijos jābūt izveidotam saskaņā ar katras platformas noteikumiem, ja šāda profila esamība ir priekšnoteikums dalībai konkursā.
  7. Uzvarētājus izvēlas žūrija, kuru vada AJ Produkti mārketinga nodaļa. Žūrijas lēmumu nevar apstrīdēt.
  8. Vienā konkursā tiek pieņemts tikai viens pieteikums vienas personas dalībai.
  9. Piedaloties mūsu konkursos, dalībnieks piekrīt visiem iepriekš minētajiem konkursu noteikumiem un nosacījumiem. Ja konkursa dalībnieks ir patērētājs, tad jebkādi strīdi var tikt izskatīti, izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības centra Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze).

Akcijas kodu lietošanas noteikumi un nosacījumi

Akcijas (atlaižu) kodus nevar izmantot kopā ar citiem līgumos noteiktiem samazinātu cenu piedāvājumiem vai apjoma atlaidēm.
Akcijas (atlaižu) kods ir derīgs vienam klientam vienu reizi vienam pirkumam, ja akcijas noteikumos nav norādīts citādi.
Citi akciju kodi (piem. bezmaksas piegāde) var tikt izmantoti vienam klientam vairākiem pirkumiem vairākas reizes, ja akcijas noteikumos nav norādīts citādi.