Ilgtspējība

Mērķtiecīga ilgtspējības politika

Mūsu ilgtspējības politika ir balstīta uz ANO ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem un attiecas uz visiem mūsu biznesa cikliem un procesiem. Mūsu darbs ir vērsts uz darbinieku drošību, labklājību un attīstību, mūsu produktu dzīves cikla ietekmi uz vidi un piegādātāju izvēli. Tas attiecas arī uz biznesa ētiku, sociālo atbildību un mūsu oglekļa emisijas samazināšanu. Rezultātus, ko mēs sasniedzam, katru gadu publicē publiskajā ilgtspējības ziņojumā, kuru varat lejupielādēt zemāk.

 
Lasi mūsu ilgtspējības ziņojumu šeit