Ilgtspēja ir mūsu prioritāte

Mūsu ilgtspējas politika ir balstīta uz ANO ilgtspējas attīstības globālajiem mērķiem un attiecas uz visiem mūsu biznesa cikliem un procesiem. Mūsu darbs ir vērsts uz darbinieku drošību, labklājību un attīstību, mūsu produktu dzīves cikla ietekmi uz vidi un piegādātāju izvēli. Tas attiecas arī uz biznesa ētiku, sociālo atbildību un mūsu oglekļa emisijas samazināšanu. Rezultātus, ko mēs sasniedzam, katru gadu publicējam publiski pieejamā ilgtspējas ziņojumā.

Mūsu ilgtspējas stratēģijas pamatā ir trīs galvenās ilgtspējīgas attīstības jomas: vides, sociālā un ekonomiskā ilgtspēja.

Bērni ir mūsu nākotne

Mums AJ Produkti ir svarīgi atbalstīt dažādas labdarības organizācijas, kā arī dot atdevi sabiedrībai. Mēs vēlamies kaut ko mainīt, jo īpaši, ja runa ir par palīdzību bērniem un jauniešiem.

Uzzināt vairāk

Front cover of sustainability report brochure

Izlasiet mūsu pilno ilgtspējas politikas atskaiti 2022. gadam

Katru gadu mēs analizējam galvenās ilgtspējības jomas visā mūsu organizācijā, tostarp biroju, noliktavu, ražotnes un filiāles visā Eiropā.

ATVĒRT PDF

Byggvarubedömmningen

Svanen

möbelfakta

Galvenie soļi, ko mēs veicam savā darbā ilgtspējas virzienā:

  • Pāreja uz atjaunojamiem enerģijas avotiem visā organizācijā.
  • Analizējam mūsu produktu dzīves ciklu un strādājam, lai atbilstu vides sertifikātiem.
  • Lielāka piegāžu apjoma nodrošināšana ar mazāku piegādātāju skaitu, lai optimizētu loģistiku.
  • Strādāt pie tā, lai darbiniekiem būtu iespēja pieteikties un tikt ieceltiem vakantajos amatos neatkarīgi no dzimuma.
  • Ikgadējo darbinieku aptauju veikšana.
  • Turpinām darbu, lai sertificētu un atkārtoti sertificētu AJ meitasuzņēmumus atbilstoši ISO 9001 un ISO 14001 kvalitātes un vides vadības sistēmām.