Privātuma politika

AS "AJ PRODUKTI" vienmēr cenšamies veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem, uzņēmumiem un organizācijām, kā arī to pārstāvjiem un visiem patērētājiem, kuri iegādājas preces uzņēmumā AJ PRODUKTI. Mūsu klienti mums ir ļoti svarīgi, un tāpēc vienmēr apstrādāsim personas datus ar vislielāko piesardzību un saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.
Ja jūs vēlaties uzzināt, kā un kāpēc apkopojam un izmantojam jūsu personas datus, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Privātuma politiku šajā dokumentā. Lūdzam jūs izlasīt informāciju, kā pieprasīt, mainīt vai pieteikt šādu datu dzēšanu. Mūsu mērķis ir panākt, lai mūsu procesi un IT sistēma būtu saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (piemēram, Fizisko personu datu apstrādes likumu) un Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.

Lūdzu, apmeklējiet Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietni, lai iegūtu vairāk informācijas, kas ir pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv

Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā apkopojam un izmantojam jūsu personas datus. Turklāt tā izskaidro un apraksta, kāpēc izmantojam šādus datus, un informē jūs par jūsu tiesībām, piemēram, kā varat pieprasīt, mainīt vai pieteikt dzēšanu datiem, ko apstrādājam.

Kontaktinformācija un personas dati

Klientu kontaktinformācija, kādus datus apkopojam, kā un kāpēc tie tiek iegūti?

Kad jūs kā klients vai kā pārstāvis uzņēmumā, vai kā privātpersona iegādājaties preces uzņēmumā AJ PRODUKTI, jūs sniedzat mums savus personas datus, piemēram, vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Pircējs – privātpersona norāda arī savu dzīvesvietas adresi.
AJ PRODUKTI izmanto datus, lai nodrošinātu labu klientu pieredzi visā pasūtījuma un pārdošanas procesā: mūsu produktu klāsta prezentācijā, pasūtījuma izvietošanā, piegādē, iespējamo sūdzību/garantijas jautājumos un mūsu piedāvājuma un IT procesu attīstībā.
Mēs dokumentējam savu saziņu ar jums. Saziņa ar jums kā klientu notiek telefoniski, ar e-pasta starpniecību, tērzētavā, rakstveidā un fiziskas saskarsmes laikā, kā arī digitālajos plašsaziņas līdzekļos. Tās iemesls ir iespēja izsekot klientu jautājumiem un sūdzībām, kā arī apstrādāt visus jautājumus, kamēr esat AJ PRODUKTI klients, piemēram, saistībā ar pirkumiem/pasūtījumiem, sūdzībām, garantijas jautājumiem vai citām sūdzībām/atzinumiem, par kuriem varat mūs brīvi informēt. Telefonsarunu ieraksti uzņēmumā AJ PRODUKTI netiek veikti.

Atbildība

Kurš ir atbildīgs par personas datiem, kas tiek vākti un apstrādāti?

Mēs, AJ PRODUKTI A/S , reģistrācijas Nr. 40003461161 , adrese: Rīga, Kalnciema iela 197B, LV-1046, esam personas datu pārzinis. Mēs vai mūsu partneri varam apstrādāt jūsu personas datus.
Mēs vienmēr esam atbildīgi par partneriem, kuri apstrādā personas datus mūsu vārdā, tā saucamajiem personas datu apstrādātājiem. Lūdzu, skatiet turpmāk sniegto informāciju par mūsu personas datu apstrādātājiem un citiem personas datu saņēmējiem.

Datu ieguve un uzglabāšana

Kādi dati tiek vākti, kādam nolūkam un cik ilgi dati tiek glabāti?

Daļu no personas datiem mēs apstrādājam, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības. Citi personas dati tiek apstrādāti, lai administrētu līgumattiecības un lai mēs vēlāk varētu izpildīt savas saistības pirkuma līguma ietvaros.

Mērķis: ar jums noslēgtā līguma izpilde

Tiesiskais pamats
Lai mēs varētu noslēgt ar jums līgumu un pēc tam izpildīt savas saistības, kā norādīts turpmāk, ir nepieciešami personas dati. Šādu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līgumattiecības.

Mērķis

Mums ir jāapstrādā jūsu personas dati saistībā ar pasūtījumiem un piegādi (tostarp paziņojumiem un kontaktinformāciju par piegādi), proti, lai izpildītu un noslēgtu savas saistības pirkuma līguma ietvaros. Izskatot sūdzības un garantijas jautājumus, mēs apskatīsim arī tajos ietvertos personas datus. Papildu personas dati var tikt apstrādāti saistībā ar pakalpojumiem, piemēram, montāžas rezervēšanu, piegādi uz biroja telpām vai piegādi mājās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi iepriekšminētie mērķi ir pamats atsevišķai un individuālai personas datu apstrādei.

Personas dati

Personas dati, kas tiks apstrādāti, lai izpildītu pirkuma līgumu:
 • Vārds, uzvārds;
 • e-pasta adrese;
 • adrese;
 • tālruņa numurs;
 • norēķinu rekvizīti.
Ja esat uzņēmuma klients, iepriekšminētās personas datu kategorijas tiks apstrādātas arī attiecībā uz personu, kura ir norādīta kā kontaktpersona.

Glabāšanas laiks
Dati tiks glabāti un apstrādāti tik ilgi, cik to paredz normatīvā regulējuma prasības un mūsu saistības pirkuma līguma ietvaros, piemēram, atbalsts klientam.
Uzņēmuma un klienta kontaktinformācijas datu uzglabāšanas termiņš ir atkarīgs no tā, cik bieži mūsu klienti veic pirkumus, un garantijas perioda, kāds ir mūsu produktiem. Tāpēc atkarībā no tā, kuru preci esat iegādājies pie mums, uzglabāšanas laiks var būt no trim (3) līdz trīsdesmit (30) gadiem.
Kad garantijas laiks ir beidzies, jūsu personas dati tiek glabāti līdz divpadsmit (12) mēnešiem un pēc tam tiek anonimizēti. Anonimizācijas process notiek katru mēnesi. Personas dati un klientu dati ar atvērtu bilanci (neapmaksāti rēķini, saņemta priekšapmaksa no klienta), kas ir vecāki par divpadsmit (12) mēnešiem, tiek glabāti to sākotnējā formā un iespējamā anonimizācija tiek vērtēta katru mēnesi.
Laika periods privātpersonu datu glabāšanai, ir balstīts uz mūsu saistībām pret jums kā patērētāju. Dati tiks dzēsti vai anonimizēti, kad pasūtījums būs pabeigts, piegādāts, apmaksāts un garantijas laiks būs beidzies. Ja dati tiek anonimizēti, tos vairs nevar identificēt un tāpēc tos neuzskata par personas datiem.
Tomēr mēs apstrādāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai izskatītu visas sūdzības un garantiju jautājumus.

Mērķis: klienta profila izveide

Tiesiskais pamats
Lai varētu veikt pirkumu pie mums, jums ir jāizveido klienta profils. Tas ir nepieciešams, jo mēs nodrošinām jums produkta specifiskās garantijas (lūdzu, skatiet sīkāku informāciju turpmāk). Šādu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līgumattiecības.

Mērķis
Lai veiktu pirkumu un līdz ar to arī līgumattiecības, klientiem AJ PRODUKTI vietnē ar “Manas konts” starpniecību ir jāizveido klientu profils. Tā mērķis ir panākt, lai AJ PRODUKTI spētu izpildīt garantijas un dokumentēt klientu lietas/sūdzības. Jūs kā mūsu klients esat atbildīgs par datu atjaunināšanu un izmaiņām tajos.

Personas dati

Personas dati, kas tiks apstrādāti, lai izveidotu klienta profilu, ir:
 • vārds, uzvārds;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • adrese;
 • personas kods (ja reģistrēts kā individuālais komersants)

4. Glabāšanas laiks
AJ PRODUKTI apstrādās personas datus, kas ir nepieciešami, lai jūsu klienta profils būtu aktīvs tik ilgi, kamēr esat AJ PRODUKTI klients, jums ir jautājumi mums (piemēram, garantijas jautājumi vai sūdzības) vai izmantojat digitālos pakalpojumus. Pēc tam mēs apstrādāsim jūsu personas datus divpadsmit (12) mēnešus tam pašam mērķim, kā minēts iepriekš, savukārt vēlāk personas dati tiks anonimizēti. Anonimizācijas process notiek katru mēnesi. Mūsu digitālajos kanālos iesniegtie dati tiek saglabāti līdz turpmākam paziņojumam.

Mērķis: informatīvā izdevuma izplatīšana

Tiesiskais pamats un mērķis
Personas dati, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu saziņu par preču piegādi, tiek apstrādāti līgumattiecību ietvaros. Proti, šādu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līgumattiecības.
Komerciālie paziņojumu un informatīvie izdevumi tiek izplatīti privātpersonām, balstoties uz viņu piekrišanu vai mūsu leģitīmajām interesēm veicināt savu produktu atpazīstamību saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. pantu. Proti, ja AJ savu komercdarījumu ietvaros ieguvis no patērētājiem e-pasta adreses, drīkstam tās izmantot citiem komerciāliem paziņojumiem, ja:

1) komerciālie paziņojumi tiek sūtīti par līdzīgām precēm vai pakalpojumiem;
2) patērētājs jau sākotnēji nav iebildis par turpmāku e-pasta adreses izmantošanu;
3) patērētājam katrā turpmākajā komerciālā paziņojuma saņemšanas brīdī tiek dota nepārprotama bezmaksas iespēja (iesniedzot

iesniegumu vai nosūtot paziņojumu elektroniski) atteikties no turpmākas e-pasta adreses izmantošanas.

AJ ir leģitīma interese veicināt savu produktu atpazīstamību un sūtīt komerciālos paziņojumus un informatīvie izdevumus juridiskām personām.

Personas dati

Personas dati, kas tiks apstrādāti, lai individualizētu šādus piedāvājumus:
 1. e-pasta adrese.

Glabāšanas laiks
AJ apstrādās personas datus, kas ir nepieciešami, lai izplatītu jums informatīvos izdevumus un komerciālus paziņojums, līdz neizteiksiet vēlēšanos atteikties no tiem. Jūs vienmēr varat atteikties no abonēšanas, sekojot abonēšanas atteikšanas saitei e-pasta ziņojuma noslēgumā.


Mērķis: mūsu piedāvājuma individuāla pielāgošana jums

Tiesiskais pamats
Lai apmierinātu mūsu klientu intereses saņemt atbilstošus un individuālus tirgvedības un kampaņu materiālus, izmantojot mūsu kanālus un IT sistēmas, tiek apstrādāti turpmāk minētie personas dati. AJ ir leģitīma interese sniegt jums ziņas un piedāvājumus, kas ir īpaši pielāgoti jūsu vajadzībām.

Mērķis

Apstrādājam jūsu personas datus, lai individualizētu piedāvājumus un padarītu tos pēc iespējas atbilstošākus jums, lai jums piedāvātu atbilstošu sortimentu, produktu ieteikumus, iedvesmu un citas atbilstošas darbības, pielāgotus jaunumus un katalogu izplatīšanu.
Kā notiek mūsu individualizācijas process (t. i, kā apstrādājam jūsu datus)?
Mēs veicam datu analīzi individuālā līmenī, kas datus vai nu kārto klientu grupās (tā sauktajā klientu segmentā vai nozares tipā), vai arī tie iegūst unikālu profilu. Analīzes sniegtais ieskats ir jūsu personīgo un atbilstošo piedāvājumu pamatā. Pēc tam šie dati tiek izmantoti kā pamats dažādu tirgus darbību, piemēram, e-pasta izplatīšanas un digitālās reklāmas īstenošanai visos uzņēmuma izmantotajos plašsaziņas līdzekļos.

Personas dati
Personas dati, kas tiks apstrādāti, lai individualizētu šādus piedāvājumus:
 • vārds;
 • uzvārds;
 • kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs);
 • vecums;
 • dzimums;
 • dzīvesvieta vai uzņēmums;
 • pirkumu vēsture;
 • lietotāja ģenerēti dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture) mūsu vietnē (lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku);
 • citas preferences, kuras mums esat norādījis.

Digitālie kanāli var būt tādas meklētājprogrammas kā Google un Bing, kā arī sociālie plašsaziņas līdzekļi, digitālie tīkli reklāmām un mūsu pašu, kā arī ārējas klientu aptaujas.

Glabāšanas laiks
AJ PRODUKTI apstrādās personas datus, kas ir nepieciešami, lai jūsu klienta profils būtu aktīvs tik ilgi, kamēr esat AJ PRODUKTI klients, jums ir jautājumi mums (piemēram, garantijas jautājumi vai sūdzības) vai izmantojat digitālos pakalpojumus. Pēc tam mēs apstrādāsim jūsu personas datus divpadsmit (12) mēnešus tam pašam mērķim, kā minēts iepriekš. Pēc šī perioda beigām personas dati tiks anonimizēti. Anonimizācijas process notiek katru mēnesi. Mūsu digitālajos kanālos iesniegtie dati tiek saglabāti līdz turpmākam paziņojumam.


Mērķis: kampaņas, kuru pamatā ir jūsu digitālā mijiedarbība

Mērķis un tiesiskais pamats
Sniegt jums personīgus piedāvājumus un iedvesmu, pamatojoties uz to, par ko esat izrādījis interesi AJ vietnē vai mūsu kanālos. Jūs esat piekritis šāda veida apstrādei, ja esat pieņēmis visas sīkdatnes un piekritis mūsu sīkdatņu politikai. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā atteikties no sīkdatnēm, lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku.

Personas dati
Lietotāja ģenerēti dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture) mūsu vietnē.
Glabāšanas laiks
Lai iegūtu papildinformāciju un uzzinātu uzglabāšanas laiku, lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku.


Galvenais mērķis: AJ novērtēšana, izstrāde un uzlabošana

Mērķis un tiesiskais pamats
Lai apmierinātu mūsu interesi par AJ piedāvājuma pastāvīgu novērtēšanu, attīstību un uzlabošanu, turpmāk minētie personas dati tiek apstrādāti, izmantojot mūsu kanālus un IT sistēmas, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm. AJ ir leģitīma interese apstrādāt pirkumu vēsturi, sūdzības un citu saistīto informāciju, lai varētu labāk attīstīt mūsu piedāvājumus un pakalpojumus jums kā klientam. Apstrāde ir nepieciešama, lai apmierinātu mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt mūsu sistēmu, produktu un pakalpojumu dzīves ciklu, kā arī lai tos aizsargātu un attīstītu.

Mērķis

AJ var izmantot datus, kas ir iegūti, izmantojot klientu aptaujas, klientu kontaktinformāciju vai pirkumu vēsturi, analīzēm uzņēmuma attīstības nolūkā, piemēram, lai izstrādātu mūsu vietni un tās funkcijas. Analīzes ļauj nodrošināt mūsu loģistikas procesus un prognozes noliktavas un sortimenta attīstībai, kā arī radīt pamatu mūsu IT sistēmai, lai kopumā palielinātu mūsu klientu, piegādātāju un partneru drošību.

Personas dati
Lielākā daļa šim nolūkam iegūto datu tiks anonimizēta. Tomēr noteiktā informācijā var būt daži personas dati, piemēram:
sarakste un atsauksmes par mūsu pakalpojumiem, produktiem un klientu apkalpošanu.
Ja, sazinoties ar AJ, dati tiek apkopoti un apstrādāti identificējamā formā, informēsim jūs par to. Visi citi mūsu apstrādātie dati tiek anonimizēti un tādējādi netiek klasificēti kā personas dati, piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture, tālruņa zvani un tērzēšanas sarunas. Turklāt var apstrādāt arī tehniskos datus saistībā ar ierīcēm un to iestatījumiem, piemēram, domēnu, ierīcēm, pārlūka iestatījumiem un operētājsistēmām. Šie dati ir anonīmi, un jūs kā indivīdu pēc tiem nekad nevar identificēt.

Glabāšanas laiks

Jūsu personas dati tiek glabāti tajā pašā laikposmā, kas ir noteikts saistībā ar attiecīgo iepriekš norādīto jūsu personas datu apstrādes mērķi. Sākot no brīža, kad personas dati pirmo reizi tika reģistrēti žurnāla failos, dati tiks glabāti problēmu novēršanai un reaģēšanai uz incidentiem trīspadsmit (13) mēnešus.

Jūsu tiesības, kad apstrādājam jūsu personas datus

Kad apstrādājam jūsu personas datus, jums ir vairākas normatīvajos aktos noteiktās tiesības, piemēram, jums ir tiesības piekļūt visiem personas datiem, kurus par jums apstrādājam (datu kopijas), jums ir tiesības pieprasīt nepareizo datu labošanu un varat pieprasīt personas datu dzēšanu (noteiktā apmērā). Jūsu tiesības:

 • tiesības saņemt informāciju;
 • tiesības piekļūt;
 • tiesības labot;
 • tiesības pieprasīt dzēst;
 • tiesības ierobežot apstrādi;
 • tiesības uz pārnesamību;
 • tiesības iebilst;
 • tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai vai tiesā.

Lūdzu, skatiet turpmāk, lai pārskatītu savas tiesības. Ja vēlaties uzzināt vairāk par savām tiesībām, šeit ir pieejama visaptveroša informācija.
Jūsu privātums mums ir ļoti svarīgs. Tāpēc AJ Produkti ir svarīgi, lai mūsu personas datu apstrāde būtu pilnībā caurredzama. Mums ir svarīgi, lai jums būtu piekļuve datiem, kas mums ir par jums, un, ja vēlaties sīkāk uzzināt vairāk par datiem, varat pieprasīt izrakstu no mūsu reģistra un IT sistēmām. To var viegli izdarīt, nosūtot e-pastu uz info@ajprodukti.lv.
Lai nodrošinātu, ka izpaužam datus pareizajai personai un neizpaužam jūsu personas datus nevienam citam, mums ir nepieciešams jūs identificēt. Lai izpildītu jūsu pieprasījumu, sniegsim jums informāciju par to, kā jums vajadzētu sevi identificēt saistībā ar jūsu pieprasījumu.
Jūs varat pieprasīt klienta kontaktinformācijas dzēšanu (tiesības uz dzēšanu) un tiesības uz savu personas datu labošanu. Pēc četriem (4) gadiem mēs pārbaudām un anonimizējam mūsu biznesa klientu kontaktinformāciju, ja šajā periodā nav reģistrēts jauns darījums. Privātpersonām, t. i., datiem par patērētājiem, veic tādu pašu anonimizācijas procesu, ņemot vērā, ka visas mūsu un klienta saistības ir izpildītas.
Jūs varat pieprasīt datu dzēšanu, nosūtot mums e-pastu uz info@ajprodukti.lv. Mēs sniegsim jums atbildi, norādot, kā jums vajadzētu identificēt sevi, lai mēs varētu izpildīt jūsu pieprasījumu.
Lūdzu, apmeklējiet sadaļu “Mans konts” mūsu vietnē, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi info@ajprodukti.lv, vai zvaniet mūsu klientu apkalpošanas centram pa tālruni 67 62 52 72, ja vēlaties mainīt vai labot klientu kontaktinformāciju, vai atteikties no tirgvedības materiālu, piemēram, informatīvo izdevumu un katalogu abonēšanas.
Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību par mūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. Tomēr novērtēsim, ja vispirms sazināsities ar mums, lai mēs varētu atrisināt jūsu jautājumus un sūdzības. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi info@ajprodukti.lv.

 

Kā aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs izmantojam IT sistēmas, lai aizsargātu klientu kontaktinformācijas konfidencialitāti, integritāti un piekļuvi tai. Mūsu uzņēmumā piekļuve jūsu personas datiem ir atļauta tikai personām, kuras apstrādā jūsu personas datus, lai mēs varētu izpildīt mūsu saistības pret jums kā klientu.

Ar ko varam kopīgot jūsu personas datus?

1. Personas datu apstrādātāji

Ja ir nepieciešams piedāvāt mūsu pakalpojumus, kopīgojam jūsu personas datus ar uzņēmumiem, kas ir mūsu personas datu apstrādātāji. Personas datu apstrādātājs ir uzņēmums, kas apstrādā datus mūsu vārdā saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Mēs sadarbojamies ar datu apstrādātājiem, kas mums palīdz nodrošināt:

 • transportu (loģistikas uzņēmumi un ekspeditori);
 • norēķinu risinājumus (karšu izpirkšanas uzņēmumi, bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji);
 • tirgvedību (druka un izplatīšana, meklētājprogrammas, sociālie plašsaziņas līdzekļi, digitālās reklāmas tīkli, plašsaziņas līdzekļu aģentūras vai reklāmas aģentūras);
 • IT pakalpojumus (uzņēmumi, kas veic nepieciešamās darbības, nodrošina tehnisko atbalstu un mūsu IT risinājumu uzturēšanu).

Ja jūsu personas dati tiek kopīgoti ar personas datu apstrādātājiem, tie ir paredzēti tikai mērķiem, kas ir saderīgi ar mērķiem, kuriem esam apkopojuši datus. Mēs kontrolējam visus datu apstrādātājus, lai nodrošinātu, ka šie uzņēmumi ir spējīgi sniegt atbilstošas garantijas attiecībā uz personas datu drošību un konfidencialitāti. Mēs esam noslēguši rakstveida līgumus ar visiem personas datu apstrādātājiem, ar kuru starpniecību viņi garantē visu apstrādāto personas datu drošību un apņemas ievērot mūsu drošības prasības, kā arī ierobežojumus un prasības attiecībā uz personas datu starptautisku pārsūtīšanu.

2. Uzņēmumi, kas ir neatkarīgi personas datu pārziņi

Mēs kopīgojam jūsu personas datus ar dažiem uzņēmumiem, kas atbild par personas datiem (personas datu pārziņi) neatkarīgi no mums. Tas nozīmē, ka mēs nekontrolējam, kā viņi apstrādā sniegtos datus.

Neatkarīgie personas datu pārziņi, ar kuriem kopīgojam jūsu personas datus:

 • iestādes (policija, nodokļu iestāde vai citas iestādes), ja mums tas ir jādara saskaņā ar normatīvo regulējumu vai ja ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu;
 • uzņēmumi, kas nodarbojas ar vispārējo preču pārvadāšanu (loģistikas uzņēmumi un ekspeditori);
 • uzņēmumi, kas piedāvā norēķinu risinājumus (karšu izpirkšanas uzņēmumi, bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji).

Ja jūsu personas dati tiek kopīgoti ar neatkarīgu personas datu pārzini, tiek piemērota šī uzņēmuma konfidencialitātes politika un personas datu pārvaldība.

Kur apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt klientu kontaktinformāciju Eiropas Savienības (ES)/ Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) ietvaros, un visas mūsu IT sistēmas atrodas ES/EEZ. Sistēmas atbalsta, uzturēšanas un izstrādes gadījumā mums var nākties pārsūtīt datus uz valsti ārpus ES/EEZ, piemēram, ja kopīgojam klientu kontaktinformāciju ar apstrādātāju, kas pats vai ar apakšuzņēmēja starpniecību ir reģistrēts valstī, kura atrodas ārpus ES/EEZ vai glabā tur personas datus. Šādos gadījumos apstrādātājs piekļūs tikai datiem, kas ir svarīgi attiecīgajam mērķim.

Neatkarīgi no valsts, kurā tiek apstrādāti jūsu klientu kontaktinformācijas dati, veicam visus saprātīgos juridiskos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka aizsardzības līmenis ir līdzvērtīgs aizsardzības līmenim ES/EEZ. Ar līgumu palīdzību(nevajag komatu) nodrošinām, lai mūsu personas datu apstrādātāji ievērotu normatīvo regulējumu un noteikumus datu aizsardzības jomā, piemēram, VDAR. Tāpat pieprasām, lai nekādi dati netiktu pārsūtīti uz valsti ārpus ES/EEZ, ja vien nav noslēgtas līguma standartklauzulas, nodrošināts atbilstošs aizsardzības līmenis vai ir spēkā esoši saistoši uzņēmuma noteikumi personas datu aizsardzībai.
Privātuma politikas jaunākā versija vienmēr ir pieejama vietnē https://www.ajprodukti.lv/.


Par vietni

Šī informācija attiecas tikai uz šo vietni un tāpēc neattiecas uz vietnēm, kas pieder trešām pusēm. Uz saitēm mūsu vietnē, kas ved uz citām vietnēm, attiecas attiecīgā uzņēmuma un vietnes privātuma politika. Tā kā AJ PRODUKTI nekontrolē saistītās vietnes, mēs nevaram būt atbildīgi par šajās vietnēs sniegto saturu. Tāpēc mēs lūdzam jums vienmēr iepazīties ar apmeklētās vietnes privātuma politiku.

Par javascript vietnē ajprodukti.lv

Mūsu vietne https://www.ajprodukti.lv/ satur javascript. Šī ir koda tehnoloģija, kas tiek izmantota jums kā apmeklētājam, lai varētu pēc iespējas vienkāršāk iepazīt mūsu vietni. Javascript ir nepieciešams, lai attēli tiktu parādīti pareizi, lai tādas funkcijas kā izvēlnes, veidlapas un pieteikšanās mapē “Mans konts” darbotos nevainojami, kā arī, lai izgūtu un kārtotu informāciju.

Par sīkdatnēm vietnē ajprodukti.lv

Sīkdatne ir neliela tekstu datne, kurā var ievietot nelielu daudzumu informācijas un kura tiek glabāta jūsu ierīcē. Standartā pati sīkdatne nesatur personas datus, bet dažos gadījumos tā var datus saturēt. Lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku vietnē ajprodukti.lv, lai iegūtu vairāk informācijas par sīkdatnēm, kuras izmantojam vietnē ajprodukti.lv.

Datu pārvalde atbilstoši GDPR

Iesniedzēja dati