2022. gada aptauja par darba vidi noliktavā

2022. gada aptauja par darba vidi noliktavā

Kas noliktavas un loģistikas vadītājiem šķiet svarīgs darba vietā? Cik daudz viņi patiesībā zina par fizisko darba vidi? Un kādas tendences varam sagaidīt nākotnē? Uzzini šajā 2022. gada apskatā par noliktavu iekārtošanu!

Kopā ar “Kantar Sifo” esam aptaujājuši 400 noliktavu un loģistikas vadītājus Dānijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā par fizisko darba vidi. Aptauja izceļ vairākus interesantus statistikas datus un svarīgas atziņas.

Galvenās atziņas:

  • Lielākā daļa noliktavu vadītāju nepietiekami zina par fizisko darba vidi
  • Vairāk nekā pusei no viņiem nav bijušas apmācības par šo tēmu
  • Tas nozīmē, ka ir plašas iespējas uzlabot noliktavu aprīkojumu un iekārtojumu
  • Nākotne izskatās daudzsološa

Darba vide attīstās

Laba darba vide ir svarīga no vairākiem aspektiem. Tā palīdz novērst nelaimes gadījumus un saslimšanu darbā, kā arī nodrošināt augstu darbinieku produktivitātes līmeni. Tā kā lielu daļu savas dzīves pavadām darbā, ir svarīgi, lai mēs gūtu prieku no tā, ko darām, un lai mums būtu piemēroti apstākļi veikt savu darbu pēc iespējas efektīvāk.

Pozitīvas darba vides veidošanas procesā ir būtiski koncentrēties uz to, kas cilvēkiem liek justies labi darba vietā. Tādēļ mēs, uzņēmums “AJ Produkti”, nolēmām aptaujā noskaidrot, kā Ziemeļvalstu noliktavu un loģistikas vadītāji uztver fizisko darba vidi un kādus pasākumus viņi veic šajā jomā. Mūsu mērķis bija iegūt labāku izpratni un zināšanas par fizisko darba vidi un arī saredzēt nākotnes prasības, lai mēs varētu turpināt nodrošināt to, kas nepieciešams mūsu klientiem.

Darba vide vienmēr ir mūsu uzņēmuma “AJ Produkti” galvenā prioritāte, jo tā ir gan mūsu pamatdarbība, gan aizraušanās
Deivids Brejs (David Bray), “AJ Produkti” (Zviedrija) viceprezidents

PELNĪTSPĒJA
Darbinieki, kuri jūtas labi, labāk strādā

Laba pelnītspēja ir svarīga visiem uzņēmumiem, jo tā rada apstākļus ilgtermiņa un ilgtspējīgai izaugsmei. Ir daudzi faktori, kas veicina labu rentabilitāti, tostarp fiziskā darba vide. Darbinieki, kuri jūtas labi, labāk paveic darbu. Un darbinieki, kuriem ir radīti piemēroti apstākļi, savu darbu veic efektīvāk.

Vai noliktavu vadītājiem Ziemeļvalstīs ir tāds pats viedoklis? Pat 93% no viņiem piekrīt un saskata ciešu saikni starp ienesīgumu un fizisko darba vidi. Vairāk nekā puse noliktavu vadītāju uzskata, ka darba vide ir īpaši svarīga. 

statistika par noliktavas darbu Skandināvijā

Cik svarīga ir laba fiziskā darba vide uzņēmuma rentabilitātei?

Aptauja liecina: lielākā daļa noliktavu vadītāju uzskata, ka laba fiziskā darba vide ir ļoti svarīga viņu uzņēmuma rentabilitātei. 52% uzskata, ka darba vide ir īpaši svarīga, savukārt 41% - ka tā ir ļoti svarīga.

ZINĀŠANAS
Lielākajai daļai noliktavu vadītāju trūkst zināšanu šajā jomā

Lai arī lielākā daļa aptaujāto noliktavu vadītāju uzskata, ka darba vide ir svarīga rentabilitātei, daudz ir tādu, kuri atzīst, ka viņiem trūkst zināšanu par to, kā izveidot labu fizisko darba vidi. Tikai 22% vadītāju uzskata, ka zina daudz par labas fiziskās darba vides veidošanu. Apskats arī parāda - jo vairāk darbinieku ir uzņēmumā, jo zinošāks ir attiecīgais vadītājs. Tāpat augstāks zināšanu līmenis ir tiem, kuriem ir bijuši apmācību kursi par fizisko darba vidi. Tas liecina, ka apmācības šajā jomā sniedz rezultātus.

Vairāk nekā pusei noliktavu vadītāju trūkst apmācību

Lai gan aptauja liecina, ka apmācības par fizisko darba vidi sniedz rezultātus, tomēr apskats arī liecina, ka tikai 46% no noliktavu un loģistikas vadītājiem ir izgājuši kādas apmācības vai apmeklējuši kursus, kas saistīti ar fizisko darba vidi. Tas nozīmē, ka vairāk nekā pusei no viņiem nav pietiekami daudz apmācību par šo tēmu. Vairāk nekā puse vadītāju, 56%, pēdējo 12 mēnešu laikā ir mēģinājuši atrast informāciju par fizisko darba vidi. Galvenie informācijas avoti - meklēšana internetā, par šo jomu atbildīgā valsts iestāde un uzņēmuma vides politika.

SAISTĪBA

Uzņēmumi, kuros ir vairāk darbinieku, biežāk runā par fizisko darba vidi

52% noliktavu vadītāju industriālajos objektos katru nedēļu runā ar saviem kolēģiem vai vadītājiem par fizisko darba vidi. Uzņēmumos, kuros ir vairāk darbinieku, par šo tēmu tiek runāts biežāk. Tāpat biežāk par fizisko darba vidi runā vadītāji, kuri ir izgājuši kādas apmācības par šo tēmu. Jaunie vadītāji jeb tie, kuri vadošā amatā strādā līdz pieciem gadiem, par darba vidi runā vairāk nekā tie, kuri par vadītājiem strādājuši ilgāku laiku.

Cik bieži noliktavu vadītāji runā par fizisko darba vidi?

Augšējā grafikā var redzēt, cik bieži uzņēmumi ar atšķirīgu darbinieku skaitu runā par šo tēmu. Lielākā daļa vadītāju katru nedēļu apspriež jautājumus, kas saistīti ar fizisko darba vidi. Biežāk par to runā vadītāji, kas atbild par lielāku darbinieku skaitu, un tie, kuri par vadītājiem strādā salīdzinoši īsāku laiku. Turklāt vadītāji, kuri ir izgājuši apmācības, vairāk runā par fizisko darba vidi nekā tie, kas nav.

PATREIZĒJĀ SITUĀCIJA
Daudz runā, bet maz dara

Ja fiziskā darba vide ietekmē pelnītspēju, tad darbiniekiem jānodrošina pēc iespējas labāki darba apstākļi. Bet vai tā ir? Aptauja liecina, ka ir liels potenciāls uzlabojumiem, kas palielinātu darbavietas pelnītspēju. Tikai daži procenti vadītāju uzskata, ka viņu pārziņā esošās darba vietas iekārtojums un aprīkojums ir ļoti labs.

Cik labs ir Tavas darba vietas iekārtojums un aprīkojums?

Gandrīz puse noliktavu vadītāju uzskata, ka viņu iekārtojums un aprīkojums ir diezgan labs, kas sniedz viduvēju vērtējumu par industriālo darba vietu stāvokli. Tikai 8% uzskata, ka viņu iekārtojums un aprīkojums ir ļoti labs, kas nozīmē, ka ir liels potenciāls uzlabojumiem.


Jomas ar vislielāko uzlabojumu potenciālu

Aptauja liecina, ka darba vietās ir iespējami būtiski uzlabojumi, kas var radīt arī produktivitātes pieaugumu. Drošības aprīkojums, atkritumu apsaimniekošana un pacelšanas iekārtas šobrīd tiek uzskatītas par jomām ar labākajiem risinājumiem, kamēr trokšņu samazināšanai, paklājiņiem un uzglabāšanas sistēmām ir vislielākais attīstības potenciāls.

KOPSAVILKUMS

Skaidrs, ka vadītāji saprot, ka darba vide un pelnītspēja iet roku rokā. Pat 93% no viņiem uzskata, ka fziskā darba vide ir ļoti svarīga. Neskatoties uz to, vadītājiem ir pārāk maz zināšanu šajā jomā. Aptauja atklāj, ka vairāk nekā puse vadītāju katru nedēļu runā par šo tēmu, taču lielākajai daļai no viņiem trūkst apmācību par labas darba vides iekārtošanu.

Noliktavu apskats liecina, ka patreizējā darba vide nav veidota tā, lai nodrošinātu vislabākos apstākļus, kas ļautu darbiniekiem labi veikt darbu. Noliktavu vadītāji uzskata, ka vissliktākā situācija ir saistībā ar trokšņa samazināšanu, paklājiņiem un uzglabāšanas sistēmām. Savukārt labākie risinājumi ir drošības aprīkojuma, atkritumu apsaimniekošanas un pacelšanas sistēmu jomā. Citiem vārdiem sakot, šobrīd darba vietā ir liels attīstības potenciāls.

noliktavu plaukti
  • Darba vide un pelnītspēja iet roku rokā.
  • Tomēr noliktavu vadītāji pietiekami nezina par labas darba vides izveidi.
  • Vairāk nekā puse vadītāju katru nedēļu apspriež jautājumus saistībā ar fizisko darba vidi.
  • Vairumam nav bijušas apmācības par šo tēmu.
  • Esošais darba vietu iekārtojums ne vienmēr ir ideāls.
  • Vislielākais uzlabojumu potenciāls ir tādās jomās kā trokšņa samazināšana, paklāji un uzglabāšanas sistēmas.

Mēs atvieglojam Tavu ikdienu

Mēs, uzņēmums “AJ Produkti”, piedāvājam dažādus produktus, kas var palīdzēt veikt uzlabojumus šajās jomās. Mēs zinām, ka troksnis darba vietā var izraisīt galvassāpes un pasliktināt darbaspēju. Mēs zinām, ka sliktas kvalitātes darba aprīkojums var izraisīt hroniskas sāpes un galu galā - prombūtni slimības dēļ. Mēs zinām, ka juceklis un slikti uzglabāšanas risinājumi veicina stresu un samazina efektivitāti. Tāpēc mēs izstrādājam produktus un risinājumus, kas sniedz ievērojamus uzlabojumus un atvieglo darbu.

NĀKOTNE
Galvenā uzmanība - iekārtu drošībai

Vairāk nekā 60% vadītāju uzskata, ka fiziskā darba vieta nākotnē attīstīsies un ka visvairāk jāuzlabo ergonomika un celšanas iekārtas. Iekārtu drošība ir saraksta augšgalā. 46% vadītāju uzskata, ka nākamo piecu gadu laikā šajā jomā ir steidzami nepieciešama attīstība.

Tam tuvu seko ergonomika, iekraušanas un celšanas iekārtas. Šie ir arī svarīgi faktori, veidojot darba vietu, kurā darbinieki jūtas labi un var kvalitatīvi veikt savu darbu. Smagumu celšana ir joma, kurā šobrīd ir pieejami labi risinājumi. Tas norāda, ka dažiem uzņēmumiem ir efektīvi risinājumi, bet citiem nav. Savukārt daudziem uzņēmumiem šodien ir labi risinājumi, kuriem nākotnē būs jākļūst vēl labākiem.

Nākotne izskatās daudzsološa

Apskats liecina, ka lielākā daļa vadītāju pozitīvi raugās uz nākotni un uzskata, ka darba vide uzlabosies. Mēs, uzņēmums “AJ Produkti”, esam iekārtojuši darba vietas ar mēbelēm un cita veida aprīkojumu jau vairāk nekā 45 gadus. Mūsu sortimentā ir vairāk kā 15 000 produktu birojiem, skolām, noliktavām un rūpnīcām. Sazinies ar mums un mēs palīdzēsim uzlabot arī Tavu darba vidi.

Situācija uzlabosies. Šobrīd mums ir laba darba vide, bet mūsu mērķis ir būt līderpozīcijās un turpināt veikt uzlabojumus tā, lai cilvēki vēlētos šeit strādāt. Labbūtība darba vietā dod mums konkurences priekšrocības. Tas rada augstāku apmeklējuma līmeni un labākus rezultātus.
Šādu viedokli pauž viens no aptaujas dalībniekiem.

Tevi varētu interesēt arī šis raksts

Saņem AJ jaunumus savā e-pastā

Mēs Tev nosūtīsim informāciju par īpašajiem akcijas cenu piedāvājumiem, jaunākajām precēm un praktiskiem ieteikumiem telpu iekārtošanai!
Pieraksties mūsu jaunumu vēstulei šeit!
Lūdzu uzgaidi...
*Nospiežot pogu Nosūtīt, apstiprinu, ka piekrītu privātuma politikai.