Ekonomiskā ilgtspēja

Sapulču telpa

Mūsu biznesa ētika

Mums ir ļoti svarīgi veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un atbilstoši visām likumu prasībām. Tāpēc mums ir iekšējais un ārējais rīcības kodekss. Iekšējais rīcības kodekss attiecas uz visiem AJ Group darbiniekiem, un tajā ir ietvertas vadlīnijas, kas skaidri apraksta, kā mūsu darbība ir jāveic.

Ārējais rīcības kodekss ietver prasības un vadlīnijas par sociālo atbildību, ilgtspējīgu attīstību un uzņēmējdarbības ētiku, kā arī prasības, kas noteiktas ANO Globālajā līgumā, Riodežaneiro deklarācijā, SDO konvencijās par darba pamatprincipiem un tiesībām un ANO Pretkorupcijas konvencijā. .

Kukuļošana un korupcija traucē brīvai konkurencei un ir pretrunā tiesību aktiem. Mēs kā uzņēmums esam pakļauti vislielākajam korupcijas riskam, iepērkoties no jauniem piegādātājiem. Mūsu darbiniekiem ir kopīga atbildība nodrošināt rīcības kodeksu ievērošanu un ziņot par jebkādām aizdomām par pārkāpumu. Mums ir trauksmes cēlēja procedūra, ko var izmantot, lai sagatavotu anonīmu ziņojumu.

Mežs

Ieguldījums mežos

Mēs izvēlamies daļu no ienākumiem ieguldīt mežos, kas pieder AJ grupai. Naudas ieguldīšana mežos tiek klasificēta kā finansiāli ilgtspējīga investīcija. Meži ir sertificēti un tiek kontrolēti atbilstoši FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest) kritērijiem. Šie sertifikāti sniedz mums garantiju, ka veicinām bioloģisko daudzveidību, kultūras vērtības un pienācīgus darba apstākļus mežā.

Mežs  ir īpaši nozīmīgs klimatam, jo ​​tas spēj absorbēt siltumnīcas efektu veidojošas gāzes. Saskaņā ar aprēķiniem, kas veikti par ikgadējo pieaugumu un aizvietošanas ietekmi uz ikgadējo ciršanu, uzņēmumam AJ Group ir meži Zviedrijā un Latvijā, kas 2021. gadā kopā piesaistīja gandrīz 33 000 tonnu CO₂.

Lielākie ieguvumi videi no meža rodas, ja ogleklis tiek uzkrāts mežā vai aizvietojot, proti, meža degvielu izmanto enerģijas ražošanai vai kā alternatīvu plastmasai, tēraudam un betonam. Tas rada ievērojamu fosilā kurināmā emisiju samazinājumu.

Front cover of sustainability report brochure

AJ Produkti ilgtspējas politikas atskaite 2022