Vides ilgtspēja

Atkritumu šķirošanas konteiners

Resursu taupīšana ilgtspējīgai nākotnei

Viena no mūsu prioritārajām jomām ir samazināt ietekmi uz klimatu, kas saistīta ar enerģijas patēriņu mūsu birojos, noliktavās, rūpnīcās un meitasuzņēmumos. Tādējādi mēs strādājam, lai pakāpeniski izbeigtu fosilās enerģijas izmantošanu, piemēram, ogles, naftu un dabasgāzi. Mūsu enerģijas avoti tiek monitorēti, un mēs veicam pasākumus, lai visā mūsu organizācijā pārietu uz enerģiju, kas nesatur fosiliju. Šī prcesa ietvaros mēs izmantojam saules paneļus mūsu centrālajā noliktavā Halmstadē, Zviedrijā un mūsu rūpnīcā Polijā.

Vēl viens svarīgs faktors ir uzņēmuma radīto atkritumu kopējā apjoma samazināšana. Lai to panāktu, mēs koncentrējamies uz šo procesu optimizāciju un risinājumiem, kam paredzama vislielākā ietekme. "Palešu projekts" ir viens no mūsu iekšējiem projektiem, kas ir sadarbība starp galveno biroju Halmstadē un rūpnīcu Polijā. Projekta mērķis ir samazināt sadedzināšanai nosūtīto atkritumu daudzumu un paaugstināt mūsu palešu kvalitāti, lai tās varētu izmantot ilgāk.

vīrietis ar mērlentu

Izturīgāki, ilgtspējīgāki materiāli

Vēlamies panākt, lai mūsu produkti atbilstu augstas kvalitātes standartiem funkcionēšanas un drošības ziņā, tiem būtu ilgs kalpošanas laiks un tie nekaitētu ne cilvēkiem, ne apkārtējai videi. Izskator mūsu klientu atsauksmes mēs redzam, ka produktu kvalitāte ir joma, kas vienmēr saņem augstu novērtējumu, kas liecina, ka mūsu darbs šajā jomā atmaksājas. 2021. gadā mēs pagarinājām garantijas periodu no trim līdz septiņiem gadiem, lai apliecinātu savu apņemšanos izstrādāt un piedāvāt kvalitatīvus produktus, kas kalpo patiesi ilgi.

Pastāv arī regulāri jauni juridiski pienākumi un klientu prasības attiecībā uz vielām, kuras drīkst izmantot ražošanā, un tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā proaktīvi un tālredzīgi, lai dokumentācija un informācija par produktiem un materiāliem vienmār būtu atjaunināta. Nākamajos gados mēs ieviesīsim jaunu iekšējo vadības sistēmu, lai nodrošinātu šādas informācijas glabāšanu. Tas ļaus mums strādāt preventīvi.

Sagaidāms, ka mēs spēsim izmērīt un aprēķināt mūsu produktu ietekmi uz vidi un klimatu. Pieaug prasības ziņot par produkta siltumnīcefekta gāzu emisijām visā tā dzīves ciklā, un mēs cenšamies palielināt savu kompetenci un zināšanas šajā jomā.

dzelzceļa sliedes

Ilgtspējīga loģistika un transporta risinājumi

Viens no lielākajiem vides uzlabošanas izaicinājumiem visā pasaulē ir transporta emisiju samazināšana. Mums, AJ Produkti, transports ir prioritārs vides faktors. Galvenie transporta veidi, ko izmantojam loģistikā, ir autotransports, dzelzceļš un jūra.
 
Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, mēs veicam šādas iniciatīvas:

  • pāreja no autotransporta uz dzelzceļa transportu;
  • risinājumu izstrāde, kā novērst preču bojājumu skaitu transportēšanas laikā, lai samazinātu atkārtoto piegāžu braucienu skaitu
  • pēc iespējas maksimāli izmantot kravas piegādes transporta kapacitati, gan ienākošajiem, gan izejošajiem sūtījumiem, lai samazinātu piegāžu braucienu skaitu

Mēs regulāri strādājam, lai uzlabotu visu mūsu ekspeditoru emisiju datu uzskaiti un ziņotu par visām emisijām, kas saistītas ar iegādāto transportu.

Ilgtspējības atskaite

AJ Produkti ilgtspējas politikas atskaite 2022