Sociālā ilgtspēja

smaidoši melnādaini bērni

Labdarība

Mums AJ Produkti ir svarīgi atbalstīt dažādas labdarības organizācijas un organizācijas, kā arī veicināt savu sociālo iesaisti.

Kopš 2012. gada mēs esam atbalstījuši Yennenga Progress, Zviedrijas bezpeļņas organizāciju, kas aktīvi veicina kopienas veidošanu, izstrādājot The Good Village koncepciju. Tas, kas sākās ar pirmsskolu Nakamtengas ciematā, Burkinafaso, kopš 2001. gada ir attīstījies par pilnīgu un augošu kopienu. AJ Produkti atbalsta projektu, dāvinot skolai un ciematam mēbeles.

cilvēki pie biroja galda

Sociālās atbildības pieprasīšana no mūsu piegādātājiem

Mums ir vairāk nekā 300 piegādātāju. Tāpēc mums ir īpaši svarīgi nodrošināt atbilstību uzņēmuma vadlīnijām un ilgtspējības politikai. Lielākā daļa (91%) mūsu piegādātāju atrodas Eiropā, bet tikai neliela daļa (9%) atrodas Āzijā. Divas mums pilnībā piederošās Eiropas rūpnīcas ražo aptuveni 35% no kopējā produktu klāsta.

Mēs veicam ikgadējas, sistemātiskas CSR (korporatīvās sociālās atbildības) pārbaudes piegādes ķēdē, pamatojoties uz riska novērtējumu, ko mēs nepārtraukti izstrādājam un atjauninām. Cilvēktiesības, darba likumi, korupcijas apkarošana, kā arī kvalitātes un vides prasības ir galvenie mūsu iepirkumu kritēriji. Pēcpārbaudes un revīzijas tiek veiktas, veicot pašnovērtējumu vai apmeklējot rūpnīcas klātienē.

sieviete ar portatīvo datoru

Jūties labi darbā

Mēs vēlamies, lai AJ Produkti būtu atvērta, iekļaujoša un vienlīdzīga darba vieta. Korporatīvā kultūra, ko esam izveidojuši laika gaitā, vienmēr ir bijusi svarīga mūsu būtības sastāvdaļa. Mūsu vēlmi būt un rīkoties noteiktā veidā parāda mūsu četras pamatvērtības: būt atsaucīgiem, zinošiem, gudriem un izpalīdzīgiem. Šie principi ietekmē lēmumus visos organizācijas līmeņos.

Rūpes par mūsu darbiniekiem ir liela daļa no uzņēmuma iekšējās kultūras. Lai jauni darbinieki varētu veiksmīgi sākt darbu pie mums, esam izveidojuši apmācību programmu, kas sākas pat pirms pirmās darba dienas. Šī programma ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka visi jaunie darbinieki saņem vienādas zināšanas un iemaņas, lai gūtu panākumus savā amatā, kā arī palīdzētu viņiem iejusties AJ darba kultūrā.

Mums ir īpaši svarīgi, lai darba vide būtu droša. Mūsu aktīvi strādājam pie tā, lai jau preventīvi novērstu nelaimes gadījumus un starpgadījumus darba vietā, kā arī ar darbu saistītu slimību rašanos.

Front cover of sustainability report brochure

AJ Produkti ilgtspējas politikas atskaite 2022